Ansökan ledighet

Under terminstid råder obligatorisk närvaro. Vi vet att eleverna klarar sina studier mycket bättre när de närvarar vid lektionstillfällena och APL. Därför är vi restriktiva med att bevilja ledighet. Endast om mycket speciella skäl föreligger beviljar skolan ledighet under pågående termin.

Vid beviljad ledighet ska eleven vara medveten om att det är hans/hennes eget ansvar att informera sig om vad man missar, vilka material som kommer att behövas o.s.v. för att inte komma efter i sina studier.