Ansökan ledighet

Under terminstid råder obligatorisk närvaro. Vi vet att eleverna klarar sina studier mycket bättre när de närvarar vid lektionstillfällena och APL. Därför är vi strikta i beviljandet av ledighet. Endast om mycket speciella skäl föreligger beviljar skolan ledighet under pågående termin.

Vid beviljad ledighet ska eleven vara medveten om att det är hans/hennes eget ansvar att informera sig om vad man missar, vilka material som kommer att behövas o.s.v. för att inte komma efter i sina studier.