Dina vårdkontakter

När det gäller skolhälsovården samarbetar Väsby Yrkesgymnasium med Skolpool, som har totalansvaret för skolhälsovården.

Vi har en skolsköterska som gör en hälsokontroll i årskurs 1. Vi har även en kurator samt tillgång till skolläkare vid behov.

Det innebär att du som elev hos oss har snabb tillgång till bra vård.

Elevhälsa

Vi har kurator, skolsköterska, specialpedagoger och speciallärare.