Anmälan sjukfrånvaro

Sjukanmälan görs via Schoolsoft innan första lektionen.

Om du behöver hjälp med inloggning kontakta skoladministratören:

Mail: info@vasbyyrkesgymnasium.se

Vårdnadshavare anmäler vid omyndig elev.

Om du går hem under skoldagen, meddela oss på skolan. Om du inte är myndig elev ska vårdnadshavaren mejla till info mejlen samma dag, för att det ska räknas som giltig frånvaro.

Från och med sjätte sjukdagen krävs läkarintyg, för att frånvaron ska räknas som giltig.