Bra utbildning bygger på många faktorer

Att släppa iväg sitt barn till ett nytt sammanhang är för de flesta föräldrar förknippat med en del funderingar. På Väsby Yrkesgymnasium har vi goda förutsättningar att ta väl hand om de ungdomar som vi får glädjen att utbilda.

Väsby Yrkesgymnasium är inte större än att både lärare och skolledning lär känna eleverna väl. Tack vare det så har vi inte bara en god gemenskap på skolan, utan även en gynnsam lärandemiljö – och därmed även chansen att ta tillvara varje elevs förmåga på bästa sätt. Det ger oss också bättre möjligheter att snabbt kunna fånga in de elever som eventuellt behöver lite extra stöd – i skolarbetet, eller på annat sätt.

För detta sistnämnda syfte har vi ett aktivt elevvårdsteam bestående av specialpedagog och elevassistenter som gör detta arbete i organiserad form. När lärarna märker att en elev har svårigheter i sina studier och att extra anpassningar inte har hjälpt så kopplas elevvårdsteamet in, specialpedagogen skriver en handlingsplan och skolan ser över vilka resurser som finns tillgängliga att ge ytterligare stöd till eleven, naturligtvis i god kommunikation med vårdnadshavare om den studerande inte är myndig.

Alla våra elever får ett SL-kort, närmaste hållplats ligger bara 100 meter från skolan.

Bra mat bra resultat

På Väsby Yrkesgymnasium är skollunchen kostnadsfri, vilket kan vara bra att känna till eftersom den inte är det på alla skolor. Lunchen levereras från ett cateringföretag och serveras i vår egen matsal.

Bra mat är en förutsättning för ett bra arbete. På menyn finns varje dag flera alternativ att välja mellan, varav ett vegetariskt. I måltiderna igår sallad, dryck (inklusive mjölk) och bröd. Vi erbjuder även laktos- och glutenfri kost. Önskemål om särskild kost lämnas till elevens mentor vid skolstart