Bra utbildning bygger på många faktorer

Att släppa iväg sin ungdom till ett nytt sammanhang är för de flesta föräldrar förknippat med en del funderingar. På Väsby Yrkesgymnasium har vi goda förutsättningar att ta väl hand om de ungdomar som vi får glädjen att utbilda.

Väsby Yrkesgymnasium är inte större än att både lärare och skolledning lär känna eleverna väl. Tack vare det, så har vi inte bara en god gemenskap på skolan, utan även en gynnsam lärandemiljö – och därmed även chansen att ta tillvara varje elevs förmåga på bästa sätt. Det ger oss också bättre möjligheter att snabbt kunna fånga in de elever som eventuellt behöver lite extra stöd – i skolarbetet, eller på annat sätt.

Alla våra elever tilldelas ett SL-kort, närmaste hållplats ligger bara 100 meter från skolan.

Vi har anpassade skollokaler - engagerade lärare med behörighet/lärarlegitimation - elevhälsoteam ( rektor, SYV, Specialpedagog, kurator och skolsköterska) som jobbar för elevernas bästa - rektor med lång erfarenhet av yrkesprogram, utbildad lärare (speciallärare) och rektor.

All personal har lång erfarenhet och kunskaper i NPF.

Vi är branschrekommenderad skola inom bygg-och anläggningsprogrammet.

Vi är med i svenska yrkeslandslaget och vann yrkes-SM (betong) våren 2018 i Uppsala och kommer att tävla i VM, world skills i Ryssland, augusti 2019.’

På Väsby Yrkesgymnasium är skollunchen kostnadsfri, vilket kan vara bra att känna till eftersom den inte är det på alla gymnasieskolor. Vi tillhandahåller matkort, så eleverna kan äta på närliggande restauranger eller här på mässingen.