Framtid elev

Utbildningen bedrivs i lokaler som gör det möjligt för teori och praktik att gå hand i hand. Yrkeslärarna har lång branscherfarenhet vilket borgar för en utbildning som är relevant. Här ges eleverna möjlighet att snabbt omsätta sina kunskaper i praktisk handling, och därmed tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.

Det är en lovande framtid som våra elever ställs inför, en framtid präglad av utveckling och möjligheter, både för dem själva som för den bransch de väljer att verka inom.

VVS- Teknik

Den gamla tidens rörmokare har idag blivit VVS-montör. Nu räcker det inte att bara kunna gänga och kröka rör utan VVS-montören har ett helhetskunnande när det gäller VVS-systemen. Det är VVS-montören som monterar, driftsätter, felsöker, reparerar och bygger om. Systemen blir allt mer komplexa och effektiva. Medelåldern är idag hög och branschen håller ständigt utkik efter unga och duktiga medarbetare.

Drift- och elteknik

För dig som vill arbeta inom elteknik som installationselektriker eller som eltekniker inom industrin så ser framtiden mycket ljus ut. Det är en framtidsindustri som ständigt utvecklas och förutsättningarna att göra en karriär som passar dig är goda. Utbildningen ger dig en bred energiteknisk grund. Du lär dig om drift, underhåll och service inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna.

Drift- och fastighetsteknik

En fastighetstekniker är utbildad för att arbeta med drift och underhåll av fastigheter. Forna tiders vaktmästare som mest röjde snö eller klippte gräs är nu fastighetstekniker med ett brett kunnande. En fastighetstekniker ska ha kunskap om allt som förekommer i eller kring en fastighet. Det kan handla om allt från köks- & tvättutrustning till uppvärmningssystem och VVS. Vidare har en fastighetstekniker också kunskap att sköta om trädgårdsarbeten, bygg- & anläggning, ytbehandling, automation, förvaltning och liknande. Medelåldern i branschen är hög, behovet av kvalificerade fastighetstekniker är stort. Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ser därför mycket ljus ut för en ambitiös och duktig medarbetare.

Kyl- och värmepumpsteknik

Kylmontörens arbete liknar VVS-montörens. Kylmontören är dock mer inriktad på Kyl/Värmepumpsystem och jobbar ofta med livsmedelshantering, luftkonditionering, ishallar, värmepumpsystem och industriprocesser där kyla behövs. Kylmontören monterar, driftsätter, felsöker, reparerar och bygger om system där kylteknik förekommer. Branschen är i ständig utveckling med allt mer effektiv teknik och nya innovationer. Komfortkylteknik (luftkonditionering) och värmepumpsteknik utvecklas hela tiden och blir allt vanligare i samhällets alla sektorer, i näringsliv såväl som hushåll. Arbetsmarknaden ser därför ljus ut för en duktig ambitiös kylmontör.

Ventilationsteknik

En ventilationstekniker är utbildad för att arbeta med drift och underhåll av olika luft och ventilationssystem. Inriktningen är helt ny och har tillkommit beroende på den stadigt växande efterfrågan. Genom striktare krav från samhället och med ny teknik och olika energieffektiviseringssystem har betydelsen av ventilationstekniken och de system som finns ställt allt större krav på kvalificerade tekniker. Branschens framtid ser därmed ljus ut liksom arbetsmarknaden för en duktig ambitiös ventilationstekniker.

Vi utbildar för framtiden och branscherna vi utbildar eleverna till erbjuder stora möjligheter till ett intressant och berikande yrkesliv. Dessa yrkesområden präglas av en snabb utvecklingstakt med ny teknik och nya möjligheter. Det finns därmed även stora möjligheter att vidareutbilda sig på högskolenivå. Vi erbjuder därför våra studenter att inom ramen för individuella valet på VVS- och El-programmet programmet möjligheten att välja högskolepaketet, d.v.s. att inom sin yrkesexamen från oss även få en grundläggande behörighet att läsa på högskola och universitet.

Husbyggnad

Som byggnadsarbetare lär du dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

Marknaden för byggnadsarbetare är mycket god och prognoserna för framtiden fortsatt mycket ljusa.

Mark och anläggning

Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väg- och anläggningsarbetare, järnvägstekniker eller andra arbeten där det behövs en kunnig markplanerare.

De stora infrastruktursatsningar som görs och planeras kommer att behöva många markarbetare varför framtidsutsikterna är mycket goda.

Beläggningsarbetare- asfaltsläggare

En beläggningsarbetare, eller asfaltsläggare, arbetar med att anlägga, bygga och underhålla vägar, broar, tunnlar, flygplatsernas landningsbanor och viadukter. Arbetet är ofta säsongsbetonat och du arbetar ofta utomhus inom statliga- kommunala eller privata bolag.

Tekniken utvecklas fort inom yrket och som beläggningsarbetare använder du ofta datorpreciserade asfaltsverk med mikroprecision.

Samhällsutvecklingen ställer ständiga krav på att trafik och transporter har ett fungerande vägsystem. Det här gör att branschen är i ständigt behov av utbildad
asfaltsläggare och efter utbildningen har du mycket goda möjligheter till arbete.