Framtid skola

Väsby Yrkesgymnasium ägs sedan den 1 september år 2015 av Utbildningscentret för Yrkestrafik AB, en trygg ägare med stabil ekonomi och ett långsiktigt engagemang för alla elever på alla sina skolor. Utbildningscentret för Yrkestrafik AB som redan är huvudman för Täby Yrkesgymnasium välkomnar Väsby Yrkesgymnasium in i gemenskapen.