Framtidens skola

Vi på Väsby Yrkesgymnasium är den lilla skolan med de stora visionerna, där vi strävar efter att nå de höga höjderna.

Skolan, Väsby Yrkesgymnasium AB, startades hösten 2017, då f.d PEAB och Energigymnasiet slogs ihop till en skola och nybildades. Samtidigt tillträde Eva Sahlberg Widgren som rektor för gymnasiet.

Vi på VYG har eleverna i fokus, ger dem en gedigen utbildning och bidrar till en utveckling inom deras yrkesinriktning. Viktigt är att eleverna känner sig trygga och delaktiga i skolan.

Skolan har lärlingsförlagd utbildning från ÅK 2. Halva tiden är eleverna ute på sina APL-platser (arbetsförlagd lärande) på samtliga program. Vi anser att det är viktigt för eleverna att de får jobba med de senaste metoderna, använda sig av de modernaste verktygen och maskinparkerna samt att de bli anställningsbara efter sin yrkesexamen. Vi har APL-koordinatorer som kvalitetssäkrar våra lärlingsutbildningar.

Skolan arbetar förebyggande mot droger.

Skolan använder sig av schoolsoft som plattform.

Vi är med i yrkeslandslaget och tävlar både inom SM och VM.

Bygg - och anläggning är branschrekommenderad, betyder att vi håller en hög kvalitet och uppfyller de kriterier som är kvitto på kvalité.

Vi har ett fungerande elevhälsoteam med kurator, speciallärare, SYV, specialpedagoger och skolsköterska.

Skolan har även tre resurspedagoger som finns tillgängliga för extra stöd och hjälp.