Samverkan för en bra skola

Vårt mål är att ge eleverna en bra grund för framtiden. Eftersom vi har ett gemensamt ansvar i den frågan värdesätter vi en god kontakt med föräldrar och andra målsmän. Om du har frågor, något som oroar, tips och idéer – tveka då inte att kontakta oss. Vi gör vårt yttersta för att lösa eventuella problem som kan uppstå, och vi är alltid öppna för idéer som kan bidra till att utveckla vår verksamhet.

Om du är intresserad av att få veta mer om skolan är du välkommen till våra Öppet hus-dagar.