Skolhälsovården

I årskurs 1 har alla elever en hälsokontroll och ett hälsosamtal med en skolsköterska, som även kan kontaktas för andra frågor vid behov.

SkolPool har totalansvaret för Väsby Yrkesgymnasiums skolhälsovård, de har sin kärnverksamhet inom elevhälsans medicinska insats (EMI) och erbjuder vårdgivaransvar. I vårdgivaransvar ingår att följa alla lagar och förordningar för att ge en god elevhälsa. Genom det här samarbetet kan vi erbjuda våra elever snabb tillgång till bra vård.

Varje vecka kommer skolsköterska, kurator och specialpedagog att finnas på skolan . Vi kommer även under terminen ha tillgång en skolläkare.

Elevhälsoteamet består av: Rektor,skolsköterska, kurator, specialpedagog, SYV samt speciallärare och vid behov även skolpsykolog.