Skolhälsovården

I årskurs 1 har alla elever en hälsokontroll och ett hälsosamtal med en skolsköterska, som även kan kontaktas för andra frågor vid behov.

När det gäller skolhälsovården samarbetar vi med PR vård . PR vård bedriver primärvård med inriktning mot bland annat skolhälsovård. Genom det här samarbetet kan vi erbjuda våra elever snabb tillgång till bra vård.Varje vecka kommer skolsköterska, kurator och specialpedagog att finnas i skolan . Vi kommer även under terminen ha tillgång en skolläkare.