Välkommen till Väsby Yrkesgymnasium!

Väsby Yrkesgymnasium är en skola med utbildning inom VVS och fastighet programmet, El och Energiprogrammet samt Bygg och anläggningsprogrammet. Vi är en skola som präglas av yrkeslivet och har fokus på dig som enskild individ. Skolan är inte större än att vi alla som är på skolan snabbt lär känna varandra och tillsammans skapar en trygg och givande arbetsmiljö. Väsby Yrkesgymnasium har sedan den 1 september 2015 nya ägare i Väsby Yrkesgymnasium AB. Ambitionen är att Väsby Yrkesgymnasium ska växa i kvalité för varje dag som går och att skolan ska vara en plats man längtar till, både som elev och som lärare.