Välkommen till Väsby Yrkesgymnasium!

Väsby Yrkesgymnasium är en skola med utbildning inom VVS-och fastighet programmet, El - och Energiprogrammet samt Bygg - och anläggningsprogrammet. Vi är en skola som präglas av yrkeslivet och har fokus på dig som enskild individ. Skolan är inte större än att vi alla som är på skolan snabbt lär känna varandra och tillsammans skapar en trygg och givande arbetsmiljö. Väsby Yrkesgymnasium har sedan den 1 september 2017 (tidigare PEAB skolan). Ambitionen är att Väsby Yrkesgymnasium ska ständigt öka sin kvalitet och ha eleverna i fokus så de i sin tur kan bli duktiga yrkesmän/kvinnor inom sina yrken.

Vi är med i Yrkeslandslaget och tävlar både på SM-och VM-nivå.

Vi har lärlingsförlagd utbildning från Åk 2, halva utbildningen sker ute på arbetsplatser inom yrket.