Välkommen till Väsby Yrkesgymnasium!


2015-11-12

Elevvårdsteamet

Nu är det klart med elevhälsovården och vi kommer att bygga upp ett elevvårdsteam som ska hjälpa elever att uppnå kursmål och fullfölja sina studieåtaganden. Varje vecka kommer vi på skolan att ha tillgång till skolsköterska, kurator och specialpedagog. Vi kommer även under terminen att ha tillgång till en studie och yrkesvägledare, som kommer till skolan 1 gång per termin, samt skolläkare. Det kommer att bli samma personer som arbetar kontinuerligt med vår skola och dessa kommer att få möjlighet att lära känna våra elever. Elevvårdsteamet kommer också att arbeta med rektor och personal i förebyggande syfte och för att säkerställa att de elever som behöver stöd också ska får det stödet.


2015-11-03

Nytt schema

Nu gäller nya schemat som inkluderar gymnasiegemensamma ämnen. Vi har behöriga lärare i alla kurser på schemat.