Välkommen till Väsby Yrkesgymnasium!

I Våras vann vi Yrkes-SM i betongyrket i Uppsala.

Våra elever, Eric Larsson o Oskar Eriksson håller på för fullt att träna inför VM - Worldskills- som hålls i Ryssland nu i augusti. Vi har lånat material för träning inför VM, från Österrike som transporterades upp till skolan i mars. Tävlingarna börjar 22/8 och avslutnings ceremonin den 27/8. Eleverna, vår bygglärare tillika expertråd och huvuddomare Vahik Bedrosian sam rektor Eva S Widgren åker till tävlingen. Håll tummarna!

Vi blev branschrekommenderad skola våren 2019.

BYN erbjuder gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar Anläggningsfordon, Husbyggnad samt Mark- och anläggning en kvalitetsmärkning. Skolor som uppfyller kriterierna bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav, och blir branschrekommenderade.

Syftet med Branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar
på skolor som utbildar för BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet.