2020-04-21

Inget traditionellt studentfirande

Under föregående vecka beslutade regionens kommuner att inget traditionellt studentfirande genomförs i länets kommunala gymnasieskolor. Vi har följt diskussionen och kommunicerat med våra kommuner och fick i fredags frågan om vi också följer region Stockholms beslut. Vår huvudman i likhet med flertalet fristående huvudmän följer regionens beslut och vi ställer därmed in det traditionella studentfirandet i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi.

Väsby Yrkesgymnasium kommer att genomföra utdelning av betyg till åk 3 i mindre
grupper utan utspring och återkommer senare under terminen i SchoolSoft hur
detta kan genomföras.

Se nedan uttalanden:

Bakgrunden till beslutet är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt
firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Sedan den
18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska
smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera
sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

-Hur tråkigt det än är för årets studenter, så finns tyvärr ingen möjlighet att
arrangera ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför ser vi ingen annan utväg än att
ställa om studentfirandet för att fira på andra sätt än så som det brukar se
ut, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala
gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor.

-Vi har ju varandras elever i regionen, därför är det viktigt med en gemensam
hållning. Annars skulle det bli väldigt otydligt för både rektorer, lärare,
elever och vårdnadshavare, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje
kommun.

Om det trots detta går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni,
till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre
grupper, är något som flera kommuner funderar på.

-Ytterst handlar det i så fall om att hitta lösningar som följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi säkerställer att vi inte
bidrar till smittspridningen i samhället, säger Maria Assarsson,
utbildningschef i Täby kommun.

Med vänlig hälsning
Eva Widgren, Rektor
Väsby Yrkesgymnasium AB
Industrivägen 20 B, 194 77 Upplands Väsby
073-620 54 82