2017-05-10

Sök till Bygg & Anläggning hos VYG i Väsby

Väsby Yrkesgymnasium tar över verksamheten på Peabskolan i Upplands Väsby från höstterminen 2017. Detta innebär att Bygg- och Anläggningsprogrammet fortsatt kommer att finnas i Upplands Väsby men innebär också att EL och VVS programmen flyttar till de fina och centralt belägna lokalerna i Messingen. Det innebär att befintlig personal går över till Väsby Yrkesgymnasium och att befintliga elever erbjuds plats hos VYG för att fortsätta sin utbildning med samma lärare och lokaler.

Du kan nu söka till Bygg- och Anläggningsprogrammet för start höstterminen 2017 med inriktningarna:

  • Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning husbyggnad
  • Bygg- och Anläggningsprogrammet inriktning mark- och anläggning

Detta innebär att vi utbildar till träarbetare, murare, anläggningsarbetare och betongarbetare. Under utbildningstiden har man praktik på en byggarbetsplats där man tas emot av en utbildad handledare som dessutom är en skicklig hantverkare.

Kontakta Tf rektor Charles Winell för att boka ett besök eller för mer info:

charles.winell@vasbyyrkesgymnasium.se | 073-620 54 82