Välkommen på öppet hus

Öppna Hus

7 November 2018 kl 14:00-16:00

5 December 2018 kl 17:30—19:30

22 Januari 2019 kl 16:00—18:00

23 April 2019 kl 16:00—18:00

Anmälan

OBS! Anmälan är inte bindande. Vi raderar dina personuppgifter efter Öppet Hus.