Nyfiken på oss?

Väsby Yrkesgymnasium är en friskola med utbildning för dig som är intresserad av ett yrke inom branscherna VVS- fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet. Det är branscher där det i dag finns goda möjligheter till anställning.

Utbildningen följer skolverkets riktlinjer för det treåriga yrkesprogrammen. I årskurs 1 så är utbildningen skolförlagd. Under årskurs 2 och 3 så är karaktärsämnena förlagda som lärling (APL). Eleverna är då inne på skolan i fyra veckor och sedan ute på APL-plats i fyra veckors period. Detta fortlöper resterande av skoltiden.

Arbetsmiljön på Väsby Yrkesgymnasium präglas av den mindre skolans närhet. Gemenskapen både mellan eleverna själva och mellan elever och lärare är väldigt god. Våra yrkes- och teoretiska lärare har gedigna kunskaper och erfarenheter från sina respektive områden. Utbildningen har också en verklighetsnära anknytning genom skolans kontakter i branschen. Som elev hos oss blir du väl förberedd för ditt framtida yrkesliv, oavsett om du börjar arbeta direkt efter studenten eller om du väljer att studera vidare på universitet eller högskola.