Tre olika yrkesprogram

VVS & Fastighetsprogrammet, El och Energiprogrammet samt Bygg och Anläggningsprogrammet är yrkesprogram. En examen från något av dessa program ska ge en stor bredd av kunskaper som behövs för att få en anställning. Du kan även få arbete som Byggnadsarbetare, Fastighetstekniker eller inom Beläggningsindustrin. Den som tar ansvar för studierna och sköter sin skolgång har mycket stora möjligheter att få arbete efter utbildningen.

Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i alla yrkesprogram. Om inriktningen har lärlingsprofil så är cirka hälften av utbildningen förlagd till ett eller flera företag.

Första läsårets kursprogram är gemensamt för alla våra studenter. Inför årskurs 2 förnyar man sitt val av inriktning inom programmen, det finns då även möjlighet att ändra programinriktning för den som vill det.

Översikt Programstruktur

Kurs Poäng
Gymnasiegemensamma kurser som alla läser 600p
Individuella val av kurser, t.ex. högskoleförberedande paketet 200p
Programgemensamma kurser i karaktärsämnen 400p
Programinriktningens kurser 1200p
Gymnasiearbetet 100p
Totalt 2500p

Gymnasiegemensamma kurser

Kurs Poäng
Engelska 5 100p
Historia 1a1 50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1a 100p
Naturkunskap 1a1 50p
Religionskunskap 1a1 50p
Samhällskunskap 1a1 50p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100p
Totalt 600p

Ämnena ovan är gemensamma för alla gymnasieutbildningar. Utöver dessa kan eleverna styra inriktningen på studierna genom:

Individuellt val* 200p

*Här kan man bland annat välja Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6, som ger högskolebehörighet, 300 poäng. På vissa av inriktningarna ingår entreprenörskap i urvalet. Andra ämnen som ingår i det individuella valet ä bl.a. idrott, design 1, service och bemötande.

Programgemensamma kurser i karaktärsämnen VVS

Kurs Poäng
Praktisk ellära 100p
Systemuppbyggnad 100p
Värmelära 100p
Verktygs- och materialhantering 100p
Totalt 400p

Programgemensamma kurser i karaktärsämnen El & Energi

Kurs Poäng
Datorteknik 1a 100p
Elektromekanik 100p
Energiteknik 1 100p
Mekatronik 1 100p
Totalt 400p

Programgemensamma kurser i karaktärsämnen Bygg- & Anläggning

Kurs Poäng
Bygg och anläggning 1 200p
Bygg och anläggning 2 200p
Totalt 400p