Inriktning Husbyggnad - Yrkesutgång Träarbetare

Kurs Poäng
Husbyggnadsprocessen 200p
Husbyggnad 1 100p
Husbyggnad 2 200p
Husbyggnad 3 - Ombyggnad 200p
Trä 1 - Stommar 100p
Trä 2 - Beklädnad 100p
Trä 3 - Montage 100p
Betong 1 - Lågform & platta på mark 100p
Betong 2 - Väggar & pelare 100p
Totalt 1200p

Inriktning Husbyggnad - Yrkesutgång Betongarbetare

Kurs Poäng
Husbyggnadsprocessen 200p
Husbyggnad 1 100p
Husbyggnad 2 200p
Husbyggnad 3 - Ombyggnad 200p
Betong 1 - Lågform & platta på mark 100p
Betong 2 - Väggar & pelare 100p
Betong 3 - Bärlag 100p
Betong 4 - Golv 100p
Trä 1 - Stommar 100p
Totalt 1200p

Inriktning Husbyggnad - Yrkesutgång Murare

Kurs Poäng
Husbyggnadsprocessen 200p
Husbyggnad 1 100p
Husbyggnad 2 200p
Husbyggnad 3 - Ombyggnad 200p
Mur- & Putsverk 1 - Grundmurar 100p
Mur- & Putsverk 1 - Murverk 100p
Mur- & Putsverk 1 - Puts 100p
Specialyrken 1 100p
Betong 1 - Lågform & platta på mark 100p
Totalt 1200p

Inriktning Mark & Anläggning - Yrkesutgång Väg- & Anläggningsarbetare

Kurs Poäng
Anläggningsprocessen 200p
Anläggning 1 100p
Anläggning 2 200p
Anläggning - Gröna ytor 200p
Anläggning - Ledningsbyggnad 200p
Anläggning - Stensättning 100p
Anläggning - Vägbyggnad 100p
Betong 1 - Lågform & platta på mark 100p
Totalt 1200p

Inriktning Mark & Anläggning - Yrkesutgång Beläggningsarbetare

Kurs Poäng
Anläggningsprocessen 200p
Anläggning 1 100p
Anläggning 2 200p
Beläggning 200p
Beläggningsarbeten 100p
Beläggningsmaskiner 100p
Vägbyggnad 100p
Stensättning 100p
Betong 1 - Lågform & platta på mark 100p
Totalt 1200p