Inriktning Drift – Elteknik

Kurs Poäng
Avhjälpande underhåll 1 100p
Energiteknik 2 100p
Förnybar energi 100p
Praktisk ellära 100p
Elinstallationer 200p
Kommunikationsnät 1 100p
Elkraftteknik 100p
Belysningsteknik 100p
Konstruktion 1 100p
Elmotorstyrning 100p
Fastighetsautomation 1 100p
Totalt 1200p