Programinriktat individuellt val mot VVS-/Elprogrammet

Detta program är en möjlighet för dig som nästan är behörig, men behöver läsa in några ämnen. Du följer programundervisningen i någon av våra ordinarie programinriktningar, men under första året läser du samtidig in ett eller två ämnen som du saknar behörighet i.

Programmet är på 3 år som övriga program, men kräver också att du är studiemotiverad eftersom du får läsa mer än vad övriga elever gör det första året. Efter årskurs 1 övergår du till den ordinarie studieplan för det nationella programmet, förutsatt att du klarat av att läsa in godkänt betyg i de ämnen du saknade behörighet i.

Programinriktat individuellt val är öppet för dig som har:

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och godkänt betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen.

eller

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och godkänt betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

OBS! När du söker detta alternativ på gymnasieantagningen kan du inte ange vilken av inriktningarna på VVS-/Elprogrammet du är intresserad av. Men vi vill att du tänker igenom vilken inriktning du är intresserad av.